Wat is conversie? Lees hier alles over conversie optimalisatie

Conversie is het behalen van een bepaald doel op een website. Vaak wordt een conversie weergegeven als percentage, ofwel het conversie percentage. Dit conversiepercentage (conversie ratio) geeft dus procentueel weer hoeveel van je bezoekers overgegaan is tot de aanschaf van een product, zich heeft ingeschreven bij je nieuwsbrief of welk doel je ook hebt ingesteld. Zodra iemand deze actie heeft ondernomen wordt dit een conversie genoemd. De bezoekers is dan ‘geconverteerd’.

Voorbeeld: Van de 100 mensen die op je webshop terecht komen koopt 1 persoon een product. Er is dan sprake van 1 conversie. Vaak wordt dit uitgedrukt in een percentage. De conversieratio is in dit voorbeeld dan ook 1%.

Conversie

Definitie conversie

De conversie definitie volgens Google Ads Help luidt alsvolgt:

“Een actie die wordt geteld wanneer iemand interactie heeft met uw advertentie (bijvoorbeeld op een tekstadvertentie klikt of een video advertentie bekijkt) en vervolgens een actie uitvoert die u waardevol acht voor uw bedrijf, zoals een online aankoop of een telefoontje naar uw bedrijf vanaf een mobiele telefoon.”

Wat is een conversie doel?

Een conversie doel is het doel dat je ingesteld hebt voor een bepaalde pagina of gedeelte van je website. Dit kunnen veel verschillende doelen zijn. Bij een webshop is een conversie doel vaak de aanschaf van een product. Maar bij een blog is er soms sprake van een conversie wanneer iemand zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Ook het downloaden van een brochure of het contact opnemen via het contactformulier kunnen conversie doelen zijn. Dit is helemaal afhankelijk van wat jij waardevol vindt op je website.

Soorten conversie

Er zijn twee hoofdsoorten waarin we conversie kunnen onderscheiden. Dit zijn de directe- of harde conversie en de indirecte- of zachte conversie.

Directe- of harde conversie

Er is sprake van directe conversie oftewel harde conversie wanneer er met het conversiedoel direct omzet gegenereerd wordt. Bijvoorbeeld wanneer iemand een product uit de webwinkel koopt.

Indirecte- of zachte conversie

Een indirecte conversie of zachte conversie is wanneer er een doel behaald wordt dat indirect bijdraagt aan de bedrijfsresultaten. Je kunt hierbij denken aan het aanvragen van een offerte via de website. Maar ook wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of via Google ads een telefoontje pleegt om informatie op te vragen.

Dit zijn allemaal conversies die niet direct bijdragen aan de omzet, maar wel in de toekomst kunnen resulteren in een harde conversie. Het verzamelen van zachte conversies is ook vaak makkelijker, omdat bezoekers van je website de actie vaak gratis kunnen doen.

Conversies bijhouden

Bijhouden van conversies kan erg handig zijn en zelfs voor veel omzet zorgen. Het biedt namelijk inzicht in de prestaties van een specifieke webpagina of een bepaald artikel in je webshop.

Een geschikte manier om conversies bij te houden is Google Analytics. In dit gratis programma is het mogelijk om de genoemde doelen in te stellen. Klikt iemand op de knop ‘aanmelden voor de nieuwsbrief’? Dan wordt in Google analytics precies weergegeven op welke pagina deze conversie gedaan is. Ook is hier te vinden via welke pagina de geconverteerde klant op je website is gekomen.

Webshop conversie

Met je webshop kun je ditzelfde instellen voor gekochte producten. Je kunt dan precies zien hoe waardevol een bepaalde pagina is. Je kunt namelijk aan ieder conversie doel in Google Analytics een doelwaarde meegegeven. Levert een bepaald product je €1 op? Dan stel je dit in bij het betreffende doel. Zijn er 5 conversies geweest via een bepaalde pagina? Dan zijn het aantal behaalde doelen 5 en heeft deze pagina een waarde van €5. Op deze pagina kun je meer informatie vinden over het zelf instellen van je doelen. Wil je dat wij dit voor je doen? Dat kan! Neem dan contact op met onze SEA specialist via het contactformulier.

 

Blijkt uit de conversieratio dat een bepaalde pagina onder gemiddeld presteert? Dan is dit een goed moment om bezig te gaan met conversie optimalisatie. Aanpassingen aan die pagina en een verhoging van de conversieratio kunnen veel geld opleveren.

Wat is conversie optimalisatie?

Conversie optimalisatie, oftewel Conversie ratio optimalisatie (CRO), is het verhogen van de conversieratio. Op iedere webpagina kunnen onderdelen staan die een klant doen besluiten over te gaan tot actie of juist niet. Bij de optimalisatie wordt er gekeken naar een specifieke pagina en probeer je de obstakels weg te halen zodat een klant beter converteert. Om het eerder genoemde voorbeeld erbij te halen:

100 mensen bezoeken je website en 1 persoon koopt een product. Het conversie percentage is 1%. Weet je dit percentage te verhogen met 1%? Dan zorgt dit dus voor 1 verkoop extra.

Zoals hierboven uitgelegd kun je door conversies bij te houden een duidelijk beeld krijgen van de gemiddelde conversie percentages op je website of webwinkel. Presteert een pagina duidelijk onder gemiddeld, dat is het verstandig bezig te gaan met CRO.

Conversie optimalisatie tips

Hieronder volgen een aantal tips die je direct en met behulp van Google Analytics kunt gebruiken voor het conversie verhogen:

    • Site prestatie in verschillende browsers en apparaten

Vaak werkt een website bouwer in een bepaalde internet browser. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat je website goed te bereiken is via alle browsers. Niet iedereen gebruikt namelijk dezelfde. Presteert je site niet goed in een specifieke browser? Dan kan je dit veel omzet kosten omdat mensen afhaken. Dit kan een reden zijn voor een lagere conversie ratio. Ditzelfde geldt voor apparaten. Doet je site het niet goed op mobiel? Dan zullen potentiële klanten via een mobiele telefoon minder goed converteren.

    • De snelheid van de website

Je herkent het misschien zelf wel. Zodra een website erg langzaam is ben je eerder geneigd een andere website op te zoeken. Uit een onderzoek gedaan in 2012 bij Amazon blijkt dat deze partij ongeveer 1,6 miljard aan omzet zou verliezen als de pagina snelheid langzamer werd met 1 seconde. Deze ene seconde kost het bedrijf een omzet waar de meeste organisaties van dromen. Bij een lage conversieratio doe je er goed aan snel de pagespeed te controleren. Zware afbeeldingen en/of filmpjes kunnen de snelheid verlagen en daarmee ook je conversie.

    • Volg de klantroute

In Google Analytics kun je de klant volgen van het moment dat de site betreden werd tot de conversie en iedere pagina ertussenin. Door te kijken naar deze route kom je soms tot inzichten waar een klant vastloopt. Haakt een klant vaak af op een specifieke pagina? Dan doe je er goed aan deze pagina te onderzoeken en te verbeteren.

    • Usability problemen

Een pop-up die voor een conversie knop staat of een te kleine link kan zorgen voor een lagere conversie. Niets mag de klant in de weg zitten om zich in te schrijven voor je nieuwsbrief of een product te kopen in je webwinkel.

(Bron: Amazon onderzoek)

Conversie optimalisatie

Gemiddelde conversie

Het is bijna niet te doen om een gemiddelde conversie op het internet te zoeken en dit toe te passen op je eigen website. Ieder product en iedere website/webshop is anders. Het is daarom veel verstandiger te kijken naar de gemiddelde conversie op de eigen website en dit met elkaar te vergelijken. Presteert één pagina duidelijk minder? Dan is het verstandig daar naar te kijken.

Maar uiteraard is de conversieratio maar een getal. Het is niet nodig om hier krampachtig mee bezig te zijn. Er zijn veel factoren die de ratio kunnen beïnvloeden, zonder dat er iets met de pagina aan de hand is. Zo kan een aanbieding van een specifiek product de ratio flink verhogen. Een lagere prijs zorgt over het algemeen voor meer aankopen en daarom een hogere ratio. Ditzelfde geldt voor een plotselinge groei in de vraag. Is bijvoorbeeld een BN’er in beeld geweest met een product dat je verkoopt? Dan heb je kans dat meer mensen dit willen aanschaffen en hiermee de ratio beïnvloeden.

Conversie berekenen

Gemiddeld liggen de ratio’s tussen de 0 en de 5%. Bij dure producten is een percentage van 0,5% niet ongewoon. Bij deze dure producten zorgt een conversie voor een hoge omzet/winst en de drempel is hoger om over te gaat tot de koop. Bij goedkopere producten is een conversieratio van 2-4% niet ongewoon. De drempel om dit product te kopen ligt lager.

Zeker bij advertentie conversie in bijvoorbeeld Google Ads is het belangrijk na te denken over de conversie. Hoeveel geld kan er uitgegeven worden voor een verkoop. Levert één product €10 op? Dan moet er niet meer uitgegeven worden aan advertenties dan dat een conversie oplevert. Betaal je €0,10 per klik en wil je €5 winst maken per product? Dan mag er dus maximaal 50 x geklikt worden om een conversie te behalen:

€10 opbrengst per product – €5 winst = €5 kosten per conversie / €0,10 per klik = 50 kliks

Dit is een conversieratio van 2%. Presteert een advertentie slechter? Dan wordt het tijd om te kijken of er geoptimaliseerd kan worden. Meer vragen over Conversie? Neem dan contact met ons op of SEA specialist.