Sustainable Development Goals

In 2015, toen Convident is opgericht, ondertekenden 193 wereldleiders van de Verenigde Naties 17 Werelddoelen. Convident draagt meteen vanaf de start haar steentje bij aan deze wereldwijde Sustainable Development Goals (SDG’s) of te wel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. 7,8 miljoen mensen hebben hun stem laten horen op gebied van de belangrijkste thema’s. Zo liggen er doelstellingen met de ambitie om in 2030 volledig circulair te zijn. Er is dus werk aan de winkel en Convident doet mee!

Thema’s

Convident wereldoelen

Geen honger

Op dit moment krijgt een op de negen mensen te weinig voeding binnen: zo’n 800 miljoen mensen, waarvan twee derde in de Afrikaanse sub-Sahara en het zuiden van Azië woont. Een groot probleem, want ondervoeding zorgt voor kwetsbare, minder productieve burgers die niet goed in staat zijn uit die vicieuze cirkel te komen.

Kwaliteitsonderwijs.

Niet alleen geeft goed kwaliteitsonderwijs een positieve impuls aan het leven van een individu en haar of zijn omgeving, het geeft mensen ook de instrumenten om antwoorden te formuleren op de grote uitdagingen waarmee we kampen in de wereld. Daarom gaat Convident voor goed onderwijs wat bereikbaar moet zijn voor iedereen! In onze kernwaarden hebben we samenwerken en kennisoverdracht hoog staan. Wij zijn van mening dat we bij onszelf moeten beginnen. Zo bieden we onze medewerkers naast hun werk de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen. Er is volop ruimte om onderling kennis te delen en te sparren over onderwerpen met collega’s. Daarnaast staat Convident in nauw contact met scholen voor het bieden van stageplekken en werkervaringsplekken.

Meer over onderwijs Doe mee!

 

Gendergelijkheid

In 2030 moet iedere vorm van discriminatie tegen vrouwen uitgebannen zijn. Vrouwen en mannen moeten gelijke rechten hebben op zaken als de arbeidsmarkt, het onderwijs en de gezondheidszorg. Ook in politieke en economische besluitvoering zouden ze evenveel invloed moeten hebben. En in 2030 moet een eind zijn gekomen aan geweld tegen vrouwen en meisjes.

Betaalbare en duurzame energie

Voor bijna alle Sustainable Development Goals (SDGs) geldt dat ze in meer of mindere mate doorwerken in andere. En hier is het heel duidelijk: zonder energie geen welzijn en welvaart. Maar ook: zonder hernieuwbare energie geen succes op bijvoorbeeld SDG13 (klimaatverandering tegengaan) en SDG15 (leven op het land). Dit doel moet tegen 2030 die twee vliegen in één klap slaan.

Industrie, innovatie en infrastructuur

Een veilige en duurzame infrastructuur waar iedereen toegang toe heeft, is essentieel om de overige SDG’s te bereiken. Enerzijds gaat het om fysieke infrastructuur als wegen, vervoer en energie. Anderzijds is er de infrastructuur die betrekking heeft op informatie- en communicatietechnologie, zoals internet. Willen we komen tot een toegankelijke infrastructuur voor iedereen, die geen verdere schade toebrengt aan de planeet, dan is meer investering in industrialisatie en technologische innovatie een vereiste.

Duurzame steden

De wereld verstedelijkt in sneltreinvaart. De verwachting is dat het aantal stadsbewoners, nu vijftig procent, rond 2030 nog eens met tien procent gestegen zal zijn. Des te meer reden om actief in te zetten op duurzame groei van die steden. Ze moeten leefbaar worden en/of blijven. Iedereen moet er goed, gezond en duurzaam kunnen leven. Daar is van alles voor nodig, zoals goede huisvesting, gezonde lucht, gezond water, genoeg groen en goede toegang tot openbaar vervoer.

Klimaatverandering aanpakken

De broeikasuitstoot stijgt en stijgt. De aarde warmt hierdoor in rap tempo op. Het directe gevolg? Een stijgende zeespiegel en extreem weer, wat dan weer zorgt voor voedselschaarste, waterschaarste, overstromingen, het verdwijnen van leefgebied van mensen én dieren en nog meer rampen. Dus: de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 met minstens veertig procent zijn gedaald ten opzichte van 1990. In 2050 moet de energievoorziening CO2-neutraal zijn.

Leven op het land

We kunnen niet zonder onze natuur. Ruim dertig procent van de aarde bestaat uit bos. Bomen geven ons zuurstof en halen CO2 uit de lucht. Bovendien zorgt bos wereldwijd voor veel werkgelegenheid en voedsel, en is tachtig procent van alle flora en fauna er te vinden. Kortom: bescherming van ecosystemen en biodiversiteit is cruciaal voor de toekomst van de aarde en de mensheid.

Partnerschap

Vanuit onze kernwaarden samenwerken en kennisoverdracht is dit thema zeer passend. We werken graag samen met klanten, partners en onze overige relaties. Daarnaast hebben we een groot netwerk die we graag slim willen inzetten om doelen te kunnen bereiken. Slim samenwerken, dat moeten we nog veel meer doen om alle werelddoelen te kunnen bereiken. Samen staan we sterke om onze blauwe planeet gezond door te geven en daar dragen wij graag ons steentje aan bij!

Meer over partnerschap Doe mee!

“Wij willen Convident ontzettend bedanken voor het meedenken met het Ronald McDonald Huis en de digitale ondersteuning met de website”

Business Breakfast Club – Ronald McDonald Huis Groningen

Een deel van onze winst gaat naar de Blue Orange foundation, waarbij we jaarlijks een maatschappelijk doel financieel ondersteunen. Ook stellen we ons vrijwillig beschikbaar als digitaal partner van het gekozen doel.

Wil je teruggebeld worden over onze SDG’s?