Stichting het Gehandicapte Kind – Samen naar School

Nieuwe Samen naar School klassen starten

Elk jaar selecteert de Convident foundation projecten met een goed doel die aangedragen worden door onze mensen. Dit jaar hebben we gekozen voor Stichting het Gehandicapte Kind Samen naar School. Het doel van Stichting het Gehandicapte Kind: Een samenleving waarin elk kind vriendjes heeft en geen gehandicapt kind zich alleen hoeft te voelen. In Nederland gaan meer dan 10.000 kinderen met een handicap nooit naar school. En daar willen we verandering in brengen!

Al sinds 1950 zet Stichting het Gehandicapte Kind zich ervoor in dat kinderen met een handicap volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij en dezelfde kansen hebben op ontplooiing. Alle 40 bestaande Samen naar School klassen zijn mede mogelijk gemaakt door de financiële steun, de kennis en het bestaande netwerk van Stichting het Gehandicapte Kind. Vol trots kondigen we aan dat team Convident hun daarbij gaat helpen! Convident wil samen met onze klanten, partners en relaties een bijdrage doen en daarom doen we een beroep op jouw steun!

Rechtstreeks doneren  Foundation donatie 

* Doneren via de Convident foundation kan via ons IBAN rekeningnummer NL74INGB0006743777 op de contactpagina, t.n.v. Samen naar School. Wij zorgen ervoor dat jou donatie tezamen met alle andere donaties wordt overgedragen naar Stichting het Gehandicapte Kind en dat je bedrijfsnaam gepresenteerd wordt tijdens de uitreiking van het bedrag!

“Joke Visser: Zonder overheidssubsidie willen we nieuwe Samen naar School klassen opstarten. Wij zijn enorm blij met en dankbaar voor het aanbod en steun van team Convident”

Wat doet Convident?

  • Een deel van de winst van Convident 2021 doneren wij begin 2022 aan de Stichting het Gehandicapte Kind – Samen naar School.
  • Convident stelt zich in 2021 vrijwillig beschikbaar als digitaal partner van Stichting het Gehandicapte Kind – Samen naar School.
  • Convident relaties kunnen zelf een actie starten en doneren het resultaat daarvan via https://gehandicaptekind.nl/kom-in-actie/actie-met-je-bedrijf. In de omschrijving van de actie kan dan duidelijk de link naar (Expertisecentrum) Samen naar School worden gelegd, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat het geworven bedrag ook specifiek aan dit project ten goede komt.
  • We roepen onze klanten, partners en relaties op om met ons mee te doneren of een rechtstreekse donatie te doen aan de stichting: NL76 RABO 0334 4334 44 o.v.v. (Expertisecentrum) Samen naar School.

Jouw bijdrage?

Maar we kunnen het niet alleen! Wij roepen op aan bedrijven en ondernemers om samen met ons het verschil te maken en te doneren. Dit kan rechtstreeks of via onze foundation. Iedere bijdrage is ontzettend waardevol! Wil je een donatie doen voor Stichting het Gehandicapte Kind – Samen naar School? Doneer dan via Convident IBAN rekeningnummer NL74INGB0006743777 t.n.v. Samen naar School of doneer rechtstreeks aan de Stichting.

Rechtstreeks doneren

“Stichting het Gehandicapte Kind vindt dat kinderen met en zonder handicap zo veel mogelijk samen naar school moeten kunnen”

Samen naar school

Steeds groter bereik

Bij Stichting het Gehandicapte Kind staat participatie centraal: “Niets over ons, zonder ons!” Al hun handelen is gebaseerd op de kennis en ervaringen van de kinderen en jongeren zélf. Ze zijn continu in gesprek met Kinderambassadeurs, Kinderraad en Kinderpanel. En ze horen de verhalen van kinderen en ouders die ze ontmoeten bij lopende projecten. Zo horen ze wat er speelt en wat de kinderen nodig hebben. De Kinderambassadeurs vormen de verbinding met de samenleving. De Kinderraad denkt mee over het beleid en heeft onder meer een bijdrage geleverd aan het Beleidskader 2021-2025. En het Kinderpanel wordt betrokken bij onderzoek naar ontwikkelingen in de samenleving die raken aan kinderen met een beperking. Al deze kinderen geven aan dat ze in hun eigen buurt naar school willen, samen met hun broertjes, zusjes en leeftijdgenoten. Dat is wat we realiseren met het project ‘Samen naar School klas’ uit ons programma Samen Leren. Wil je meer informatie over Stichting het Gehandicapte Kind of Samen naar School?

Stichting het Gehandicapte Kind   Samen naar School

Doe mee, samen voor Stichting het Gehandicapte Kind – Samen naar School!

Neem contact op

Projecten waar we trots op zijn.

Stichting Semmy

Stichting Semmy
Maatschappelijk

Stichting Carry On – Bullfrox

Stichting Carry On – Bullfrox
Maatschappelijk

Stichting Herstel Erfgoed De Marne

Stichting Herstel Erfgoed De Marne
Maatschappelijk