People, planet & profit

People, Planet, Profit (PPP) wordt vaak in een adem genoemd met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), Duurzaam ondernemen of Corporate Social Responsibility (CSR). Dit vinden we bij Convident terecht, aangezien de triple P samen met de SGD’s beschouwd kunnen worden als de pijlers van MVO.

 

People – Onze mensen

De P van People staat voor de zorg voor de gehele samenleving: mensen binnen, maar ook buiten de organisatie. Convident biedt een ruimtelijke en leefbare omgeving door middel van goede arbeidsverhoudingen, aandacht voor de werknemer en zijn of haar ontwikkeling (KPI gesprekken) en het verdelen van de verantwoordelijkheid. We voeren actief beleid om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te integreren in ons bedrijf, om zodoende een ieder kans te bieden binnen de organisatie. Daarnaast hebben we oog voor sociale ongelijkheid en kijken we bij samenwerkingen kritisch naar arbeidsomstandigheden bij partners of leveranciers. Dit doen we niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar ook met respect voor de rechten van de werknemers in de leveranciersketen. 

Profit – Delen is vermenigvuldigen

De P  van Profit gaat over het creëren van economische waarde door Convident BV. Om een levensvatbare organisatie te zijn, is het belangrijk dat we een gezonde financiële positie creëren en behouden. Winstgevendheid is de basis van de onderneming, waardoor het toevoegen van economische waarde een voorwaarde is om de tweede andere dimensies te kunnen verbeteren. Voor de meeste bedrijven geldt net zoals bij Convident dat zij winstgericht of kostendekking nastreven, hetgeen de financiële basis vormt voor de gehele organisatie en dus ook noodzakelijk is voor beslissing rondom de andere twee dimensies: People en Planet. In andere woorden, Profit heeft invloed op de haalbaarheid van keuzes rondom People en Planet. Toch zal in het huidige MVO beleid bij Convident ook gestreefd worden naar een evenwicht in een toekomstig triple P balans. Op zodanige wijze dat de huidige leefkwaliteit kan worden gegarandeerd voor toekomstige generaties. Samengevat gaat MVO voor onze organisatie over het continue balanceren van People, Planet en Profit, om huidig en toekomstig leefklimaat zo optimaal mogelijk te houden en te maken.

 

Onze maatschappelijke projecten

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut – Hersenvriend

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut – Hersenvriend
Maatschappelijk

Ronald McDonald Huis

Ronald McDonald Huis
Maatschappelijk

Stichting Carry On – Bullfrox

Stichting Carry On – Bullfrox
Maatschappelijk

Meer informatie?

Wil je meer informatie of ben je er over uit dat je onze People Planet Profit instelling wilt steunen?
Neem telefonisch of per mail contact op met ons op!