Medewerkers engagement

Medewerkers engagement, een HR-trend die je op dit moment overal ziet terugkomen. De betrokkenheid van medewerkers heeft in sterke mate, invloed op het succes van de organisatie. Betrokken medewerkers zijn namelijk productiever en leveren betere kwaliteit. Daarnaast leidt het tot een lager ziekteverzuim en minder verloop, maar wanneer zijn medewerkers nu écht betrokken? En hoe zorgt Convident voor een hoge betrokkenheid van haar medewerkers?

Vitaliteit, toewijding en absorptie

Medewerkers engagement bestaat uit drie dimensies, namelijk: vitaliteit, toewijding en absorptie. Vitaliteit wordt gekenmerkt doordat medewerkers bruisen van energie en beschikken over een grote mentale veerkracht en doorzettingsvermogen. Toewijding heeft betrekking op een sterke betrokkenheid waardoor het werk als nuttig en zinvol wordt ervaren. Absorptie houdt in dat een medewerker op een plezierige wijze opgaat in het werk. De betrokkenheid van jouw medewerkers is afhankelijk van deze drie dimensies.

Naast deze drie dimensies zijn er ook externe factoren die invloed hebben op de mate van engagement. Deze externe factoren kunnen een negatieve invloed hebben, zoals stressfactoren en werkeisen. Dit zijn zaken die bij de werkzaamheden horen, maar niet per se als leuk worden ervaren. Deze zaken kosten dan ook moeite en energie. Ook zijn er factoren die een positieve invloed hebben, namelijk de energiebronnen. Energiebronnen worden als prettig ervaren, zoals een fijne werksfeer. Op het moment dat het werkmeer energie geeft dan dat het kost, zullen medewerkers een hogere mate van engagement ervaren. Medewerkers zijn dan eerder bereid om zich in te spannen om hun prestaties naar een hoger niveau te tillen.

Onderzoek is leidend

Om erachter te komen hoe betrokken jouw medewerkers zijn, kan er een medewerkers engagement onderzoek uitgevoerd worden. Met een dergelijk onderzoek kan in kaart worden gebracht op welke onderdelen stappen gemaakt kunnen worden om zo de betrokkenheid te kunnen vergroten.

Aan de hand van het onderzoek kunnen de medewerkers verdeeld worden in drie categorieën: engaged, disengaged en actively disengaged. Een medewerker die engaged is, is loyaal en zeer betrokken bij de organisatie. Deze medewerker is bereid om net dat extra stapje te zetten waarmee ze de organisatie vooruit helpt. Een disengaged medewerker voelt zich minder betrokken bij de organisatie. Zij voelt zich dan ook niet bereid om die extra stap te zetten voor de organisatie en is daarom zowel een bedreiging als een kans voor de organisatie. Tot slot de actively disengaged medewerker. Deze medewerker is ontevreden over het werk en draagt dit ook uit. Zij is een gevaar voor de organisatie.

medewerkers engagement

Hoe verhoog je de betrokkenheid bij medewerkers?

Er zijn verschillende factoren die de engagement kunnen verhogen. De eerste factor is dat je moet zorgen voor een duidelijke identiteit. Medewerkers willen zich kunnen identificeren met de organisatie. De tweede factor is dat je goed moet communiceren met je medewerkers. Ga regelmatig met ze in gesprek en luister naar wat ze te zeggen hebben. Spreek je waardering uit en geef ze feedback. De derde factor is het uitdragen van de bedrijfsfilosofie. Het is van belang dat de organisatie duidelijk en herhaaldelijk de missie, visie en cultuur uitdraagt. Maak van je medewerkers merkambassadeurs. De vierde factor is het versterken van de onderlinge relatie door bijvoorbeeld informele sociale activiteiten te organiseren. Tot slot de vijfde factor, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling. Wanneer een medewerker zich persoonlijk kan ontwikkelen, voelt deze zich ook meer betrokken bij de organisatie. Dit kun je doen door een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen en cursussen/opleidingen aan te bieden.

Engagement convident

Medewerkers engagement bij Convident

Ook binnen Convident kunnen we niet meer om medewerkers engagement heen. Maar hoe zorgen wij ervoor dat onze medewerkers betrokken zijn bij onze organisatie? Rick: “Het begint met het inrichten van je kantoor. Wij hebben relatief veel medewerkers die graag op ons kantoor in hartje Groningen willen werken. Engagement verhogende eigenschappen zijn dan goede ruimtes voor overleggen en pauze momenten. Ook een voetbaltafel, tafeltennis competitie, formule 1 en FIFA op de playstation draagt daar aan bij. Maar wij kijken ook naar de toekomst en bieden onze medewerkers gedistribueerd werken aan. Hier passen we andere engagement verhogende middelen op aan. Zo organiseren we vaste teamuitjes, koffiemomenten, borrels en andere activiteiten met elkaar. De interactie tussen mensen op de werkvloer vindt op een andere manier plaats dan bijvoorbeeld 5 jaar geleden. Een duurzaam werkklimaat staat centraal. Door leuke dingen te combineren met efficiëntie, proberen wij de betrokkenheid van onze medewerkers nog verder te verhogen. We bieden tevens de mogelijkheid tot het volgen van gezamenlijke of individuele opleidingen, cursussen en houden we ieder kwartaal KPI-gesprekken.”

“We vinden de betrokkenheid van onze medewerkers belangrijk en zijn ons er dan ook van bewust dat wij hierop in moeten zetten. Hoe hoog de betrokkenheid nu is? We toetsen de betrokkenheid door (oud) collega’s een employee story te laten opstellen. Hier scoren we hoog. En op basis van de betrokkenheid bij alle activiteiten zit dit ook goed. Als ik het een cijfer zou moeten geven dan denk ik wel dat het zeker een 7,5 zal zijn. Maar dit is voor ons nog niet goed genoeg. Om dit breder te onderbouwen zetten we hier de komende periode een afstudeeronderzoek traject voor op.”

 

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden om bij Convident te werken? Bekijk dan onze Werken bij Convident website!


Chris
Online marketeer