Klanten informeren over jouw privacy policy

Sinds afgelopen vrijdag is de nieuwe privacywetgeving, de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG), in werking getreden. Dit is van invloed op de privacy policy van jouw bedrijf. In dit artikel lees je welke onderwerpen jij moet verwerken in de privacyverklaring die verplicht op jouw website moet staan. Dit wordt vormgegeven middels een stappenplan en er worden andere belangrijke gegevens op het gebied van privacy policy voor jouw klanten vermeld.

Stap 2 – Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens worden extra beschermd door de wet vanwege de potentieel grotere inbreuk op iemands privacy. Voorbeelden hiervan zijn: ras, godsdienst, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden en Burgerservicenummer. In beginsel is het verboden om deze gegevens te verwerken tenzij dit op wettelijke grond gebeurt of dat deze persoon daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. Een uitzondering op deze regel is dat er voor het verzamelen van gegevens van personen jonger dan 16 jaar toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers nodig is.

Stap 4 – Geautomatiseerde verwerking

Neemt jouw bedrijf besluiten o.b.v. geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen? Dan moeten deze personen over deze verwerking en de logica hierachter geïnformeerd worden.

Stap 6 – Persoonsgegevens met delen met derden

Bedrijven mogen alleen persoonsgegevens delen met derden als dit voor een verenigbaar doel is. Als gegevens met derden gedeeld worden moet dit vermeld worden in de privacyverklaring. Hierbij is het belangrijk dat als gegevens gedeeld worden met derden die in opdracht van jou de persoonsgegevens verwerken, dat er sancties opgesteld worden in een bewerkersovereenkomst als de gegevens verkeerd worden verwerkt.

Stap 8 – Rechten van klanten

De AVG biedt degene wiens gegevens verwerkt worden het recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens. In de privacyverklaring moet vermeld worden hoe klanten en/of websitebezoekers van dit recht gebruik kunnen maken.

Convident

Nieuwsgierig naar wat Convident doet op het gebied van privacy policy? Lees het in onze privacyverklaring . Heeft jouw organisatie een specifiek vraagstuk en kan Convident je helpen op het gebied van (online) marketing, branding of met het ontwikkelen van een toekomstgerichte website, webshop of app? Neem dan contact  met ons op of plan gelijk een afspraak in!