ISO wetgeving in de praktijk

De ISO wetgeving zie je overal. Wellicht heb je er van gehoord, misschien ben je er niet van bewust. In deze gestandaardiseerde regelgeving worden normen gesteld (ISO normen) die voor veel bedrijven de leidraad vormen van werkprocessen binnen de organisatie. In dit artikel lees je meer over ISO normen en waarom deze belangrijk zijn voor een organisatie.

Wetgeving

Wat zijn ISO normen?

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is de organisatie die in 1947 is opgericht om normen voor bedrijven en organisaties wereldwijd vast te stellen. Binnen Nederland worden de ISO standaarden beheerd in de vorm van NEN, het Nederlandse Normalisatie Instituut.

ISO maakt documenten met daarin vereiste normen, specificatie, richtlijnen of kenmerken. Deze normen staan gestandaardiseerd vastgesteld in 163 landen wereldwijd. Bedrijven kunnen deze documenten consequent gebruiken om ervoor te zorgen dat hun materialen, producten of services geschikt zijn voor hun doel.

Wanneer een bedrijf zich aan de ISO-normen houdt, komt zij in aanmerking voor een ISO certificering.

ISO certificering

Als bedrijven aan de normen voldoen en hier een ISO certificering voor aanvragen, kunnen zij deze tonen aan de buitenwereld. Deze certificering laat zowel je klanten, leveranciers, partners en zelfs de overheid zien dat jouw dienstverlening betrouwbaar is. Dit komt tot uiting in onder andere kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en milieu-aspecten van de producten en dienstverlening van het bedrijf.

Een belanghebbende partij zoals een grote aannemer of gemeente kan er voor kiezen om uitsluitend te werken met ISO-gecertificeerde dienstverleners.

ISO nummers

Er zijn tal van verschillende ISO-normen die ieder afgestemd zijn op de vakgebieden waarin deze actief zijn. De meest populaire ISO-nummers zijn ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement, ISO 14001 voor milieumanagement en ISO 27001 voor informatiebeveiliging.

nummers

ISO 9001 Kwaliteitsmanagement

Deze norm geeft de eisen weer om processen te borgen en te verbeteren die belangrijk zijn voor het verhogen van klanttevredenheid. Deze wordt verhoogd door te voldoen aan eisen van klanten, eisen van de organisatie, aan wet- en regelgeving en door continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 14001 Milieumanagement

Dit ISO-nummer sluit aan bij onderwerpen als MVO en circulaire economie. Het speelt in op het belang voor organisaties om hun milieubeleid te baseren op een goed inzicht in zowel de interne als externe ontwikkelingen. Deze norm is bedoeld voor gebruik door een organisatie die op een systematische wijze haar milieu verantwoordelijkheden wil managen.

ISO 27001 Informatiebeveiliging

De ISO 27001-norm beschrijft hoe je procesmatig met de beveiliging van informatie kunt omgaan. Het doel hiervan is om de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen uw organisatie zeker te stellen. Denk hierbij aan het beschermen van persoons- en/of bedrijfsgegevens en bescherming tegen hackers.

Voordelen ISO certificering

Omdat de ISO normen internationaal erkend worden is deze certificering voor veel bedrijven een sterk hulpmiddel om buiten het eigen land te opereren. Daarnaast onderscheidt je jezelf van concurrenten. Veel opdrachtgevers geven de voorkeur aan ISO gecertificeerde bedrijven om mee samen te werken.

Ook het imago die bedrijven uitstralen door volgens de ISO normen te handelen biedt een sterke handelspositie. Klanten en afnemers zijn ervan verzekerd dat de partij waarmee zij samenwerken handelen volgens vastgestelde, geoptimaliseerde regels.

Website laten maken door Convident

Een website of webshop volgens ISO wetgeving

ISO 27001, de norm voor informatiebeveiliging, is erg belangrijk wanneer je opereert op het internet. Een goed voorbeeld hiervan is de cookiemelding die jou om toestemming vraagt bij het betreden van een website. Het landschap van informatiebeveiliging veranderd continu, zo worden deze cookie-eisen steeds aangescherpt. Privacy blijft een gevoelig onderwerp en je zit ook niet te wachten op een datalek. Daarom doen we er bij Convident alles aan om onze data optimaal te beveiligen. Niet alleen onze interne data, maar ook de gegevens en informatie van onze partners. Ben je benieuwd wat Convident binnen de ISO wetgeving voor jou kan betekenen? Neem dan contact op.