Het belang van functioneringsgesprekken

De jaarlijkse functioneringsgesprekken bij Convident zijn weer volop aan de gang. Ieder jaar in januari vinden deze gesprekken plaats om het functioneren van de werknemer te bespreken. Een functioneringsgesprek bij Convident is gelijk aan een beoordelingsgesprek, waarbij het gespreksonderwerp is hoe de werknemer heeft gefunctioneerd. Het doel van de jaarlijkse gesprekken is om ervoor te zorgen dat de inhoud van de functie en de omstandigheden rondom deze functie effectief en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. In dit artikel gaan we dieper in op het belang van functioneringsgesprekken en hoe Convident deze om zet tot verbeteringsdoelen.

Functioneringsgesprekken bij Convident

Wat is een functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek bij Convident is altijd een open dialoog tussen de werknemer en de werkgever. Hierin worden diverse aspecten besproken zoals de ontwikkeling van de medewerker, zijn/haar welzijn, tevredenheid over het werk, ambities, toekomstplannen en meer. We beschouwen dit gesprek vanuit tweerichtingsverkeer. Het doel van dit dialoog is om de werknemer te ondersteunen in zijn/haar verbetering en om de taken zo effectief mogelijk uit te laten voeren. Uit dit gesprek komen doelen voort die er gedurende de komende periode voor zorgen dat deze verbetering plaatsvindt. Zodat we als individu en samen als team kunnen excelleren!

De gespreksonderwerpen van een functioneringsgesprek

Tijdens het gesprek gaat het erom wat een werknemer en de werkgever vindt van het geheel aan taken dat de functie vormt. Dit om te bepalen of met het werk datgene wordt bereikt dat er bereikt moet worden en of daarbij geen tijd en middelen onnodig worden verspilt (effectiviteit & efficiëntie). Daarnaast kan een functioneringsgesprek gaan over de samenwerking tussen collega’s en leidinggevende. Het doel is om tot doelen en/of maatregelen te komen die de effectiviteit en efficiëntie bevorderen.

De volgende onderwerpen aan bod:

 • De samenwerking tussen werknemer en collega’s;
 • De samenwerking tussen werknemer en management;
 • De knelpunten en bijbehorende oplossingen;
 • De werkomstandigheden;
 • De toekomstplannen van de werknemer.

Hoe vaak een functioneringsgesprek plaatsvindt hangt af per organisatie. Aangezien we bij Convident ook per kwartaal met de medewerker zitten omtrent het bespreken van de persoonlijke KPI’s, vindt het functioneringsgesprek jaarlijks een keer plaats. Hierdoor blijven we het hele jaar door op een goede manier betrokken bij alle ontwikkelingen.

Het belang van functioneringsgesprekken

Door de functioneringsgesprekken goed uit te voeren kan de effectiviteit en efficiëntie van Convident vergroten en de arbeidsomstandigheden van werknemers verbeteren. Het is daarom belangrijk om tijdens deze gesprekken doelen te stellen en de toekomstplannen van de werknemer te bespreken. Voor een werkgever brengt een functioneringsgesprek ook meer duidelijkheid. Wat vind een werknemer over zijn functie en prestaties?

Voor de werkgever

Enkele onderwerpen waarover een werkgever inzicht krijgt n.a.v. een functioneringsgesprek zijn:

 • Functie-inhoudelijke knel- en ontwikkelingspunten;
 • Functie-uitoefening in relatie met collega’s en leidinggevenden;
 • Werkprestaties;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Ziekteverzuim;
 • Toekomstbeeld.

Voor de werknemer

Enkele onderwerpen die een werknemer kan aankaarten tijdens een functioneringsgesprek zijn:

 • Knel- en ontwikkelingspunten (functie-inhoudelijk);
 • Verwachte/gewenste ontwikkelingen of projecten het komende jaar;
 • Mogelijkheden voor thuiswerken;
 • Budget voor doorontwikkeling.

Hoe Convident deze gesprekken om zet naar verbeteringsdoelen

Bij Convident worden er tijdens de functioneringsgesprekken verschillende onderwerpen behandeld, waaronder de totale invulling van de functie, de status van gemaakte afspraken, ontwikkelings- en loopbaanwensen en eventueel nieuwe afspraken.

De focus ligt op het bespreken van wat goed gaat, wat verbeterd kan worden en het identificeren van problemen en mogelijke oplossingen. Belangrijk is hoe zowel de medewerker als de leidinggevende deze gespreksonderwerpen ervaren. Op die manier wordt er gekeken naar eventuele wensen en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling binnen deze thema’s.

In de functioneringsgesprekken bij Convident worden concrete afspraken gemaakt, waardoor de wensen en doelen meetbaar nageleefd kunnen worden. Deze gesprekken worden uiteraard goed voorbereid. Dit jaar heeft HR verantwoordelijke Rick Dreise de gesprekken voorbereid met Elena Peters, die vanuit haar lerende rol (Universiteit van Groningen) een kijkje in “functioneringsgesprekken keuken” mocht nemen.

Een luisterende organisatie

Bij Convident draait het niet alleen om prestaties, maar ook om persoonlijke ontwikkeling en tevredenheid. Onze functioneringsgesprekken zijn een wezenlijk onderdeel van dit streven, waarbij we niet enkel bespreken wat goed gaat, maar ook actief luisteren naar ideeën, wensen en eventuele uitdagingen. Samen werken we aan een inspirerende werkomgeving, waar open communicatie en groei centraal staan.

Wil jij deel uitmaken van een team dat waarde hecht aan jouw stem en bijdraagt aan jouw professionele ontwikkeling? Bekijk onze vacatures, en wie weet maak je binnenkort deel uit van ons ambitieuze team. Want samen bouwen we aan een succesvolle toekomst!