Geen kind zonder vriendjes, Convident doneert!

Het Gehandicapte Kind zet zich in voor kinderen met een handicap. Geef als bedrijf of persoon ook je steun, kom in actie of doe net als team Convident een gift. Want geen kind zonder vriendjes. Als kind met een handicap krijg je niet dezelfde kansen als andere kinderen. Zelfs niet de kans om vriendjes te maken. In Nederland gaan meer dan 10.000 kinderen met een handicap nooit naar school. En daar willen we met elkaar verandering in brengen, we zijn dan ook trotse ambassadeur van Samen naar School, aldus Rick Dreise en Rutger van de Griendt namens de Convident foundation.

Kinderen met een handicap voelen zich vaak eenzaam. Omdat ze niet mee kunnen of mogen doen. Wat doet het met je, als je niet mee kan doen? En hoe verandert je leven als het ineens wél kan? Lees hier persoonlijke verhalen en het laatste nieuws over samen spelen, leren en sporten. Door samen te spelen, leren en sporten gaat de stichting de strijd tegen de eenzaamheid aan. De Convident foundation draagt graag haar steentje bij aan het project Samen naar School.

“Joke Visser: Zonder overheidssubsidie willen we nieuwe Samen naar School klassen opstarten. Wij zijn enorm blij met en dankbaar voor het aanbod en steun van team Convident”

Rick Dreise namens Convident met Diane Rutten

Onafhankelijke Stichting maakt werk van een droom

Een samenleving waarin kinderen met en zonder een handicap samen opgroeien. Waarin het volkomen normaal is dat ze bij elkaar op school zitten, samen spelen en sporten bij dezelfde sportvereniging. Dat is de droom van Stichting Het Gehandicapte Kind. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind is een onafhankelijke stichting. Ze kunnen ons werk doen dankzij de steun van de vele donateurs, vrijwilligers en alle andere betrokkenen die hetzelfde willen bereiken: geen kind zonder vriendjes. Elke dag werken ze keihard om die droom te realiseren. Met een vast team, bestaande uit 21 collega’s met en zonder handicap. Met de 10.000 vrijwilligers die de jaarlijkse landelijke collecte verzorgen. En met de ruim 1.000 projectpartners waarmee we bijna 400 projecten realiseren. De bevlogen en ambiteuze doelstellingen van o.a. Lotte Crone, Diane Rutten, Lya de Hulster en Joke Visser zijn enorm bij team Convident binnen gekomen. “Wauw, hier moeten we iets mee doen”, aldus Rick. Rick gaat verder: “We vinden het belangrijk dat we iets teruggeven aan de maatschappij. We zijn ooit begonnen door maatschappelijke projecten met onze diensten te ondersteunen. Het Ronald McDonald Huis en Stichting Assen voor Assen zijn hier goede voorbeelden van. Dit bleek dermate succesvol, dat de Convident foundation in het leven is geroepen. Rutger: “Vanuit de 17 werelddoelen levert Convident ieder jaar een substantiele bijdrage aan onderwijs en samenwerken voor de doelen. De match tussen onze maatschappelijke critera en Het Gehandicapte Kind was er gelijk. Prachtig om dit als resultaat te mogen aanbieden”.

Samen naar school

Foundation voor goede doelen

De Convident foundation steunt en ontwikkelt maatschappelijke initiatieven. Lokaal, landelijk en overal ter wereld. De foundation is na 5 jaar Convident in het leven geroepen. Convident B.V. draagt bij door een deel van onze winst af te staan aan de foundation. We focussen ons ieder jaar op een nieuw initiatief, waarbij we speciale aandacht hebben voor kwetsbare doelgroepen. Wij helpen Stichting Het Gehandicapte kind door onze Convident foundation hiervoor in te zetten. Dit doen wij op de volgende wijze:

  • Convident doneert € 1500 vanuit de Convident foundation.
  • Convident relaties starten een actie en doneren het resultaat daarvan via https://gehandicaptekind.nl/kom-in-actie/actie-met-je-bedrijf. In de omschrijving van de actie kan dan duidelijk de link naar (Expertisecentrum) Samen naar School worden gelegd, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat het geworven bedrag ook specifiek aan dit project ten goede komt.
  • We roepen onze klanten, partners en relaties op om met ons mee te doneren of een rechtstreekse donatie te doen aan de stichting: NL76 RABO 0334 4334 44 o.v.v. (Expertisecentrum) Samen naar School.
  • Convident is geheel vrijwillig digitaal partner van Het Gehandicapte Kind en Samen naar School.

Op deze wijze helpen wij Stichting Het Gehandicapte Kind een wereld te creëren waarin kinderen met een handicap een gelijke kans op onderwijs krijgen. Maar dit kunnen wij natuurlijk niet alleen. Daarom doen wij (ook na de overhandiging van de cheque) een beroep op onze klanten, partners en relaties om met ons mee te doneren.

Rechtstreeks doneren  Foundation donatie

* Doneren via de Convident foundation kan via ons IBAN rekeningnummer NL74INGB0006743777 op de contactpagina, t.n.v. Samen naar School. Wij zorgen ervoor dat jou donatie tezamen met alle andere donaties wordt overgedragen naar Stichting het Gehandicapte Kind en dat je bedrijfsnaam gepresenteerd wordt tijdens de uitreiking van het bedrag!

“Stichting het Gehandicapte Kind vindt dat kinderen met en zonder handicap zo veel mogelijk samen naar school moeten kunnen. En wij ook!”

 

Gelukkig een steeds groter bereik

Bij Stichting het Gehandicapte Kind staat participatie centraal: “Niets over ons, zonder ons!” Al hun handelen is gebaseerd op de kennis en ervaringen van de kinderen en jongeren zélf. Ze zijn continu in gesprek met Kinderambassadeurs, Kinderraad en Kinderpanel. En ze horen de verhalen van kinderen en ouders die ze ontmoeten bij lopende projecten. Zo horen ze wat er speelt en wat de kinderen nodig hebben. De Kinderambassadeurs vormen de verbinding met de samenleving. De Kinderraad denkt mee over het beleid en heeft onder meer een bijdrage geleverd aan het Beleidskader 2021-2025. En het Kinderpanel wordt betrokken bij onderzoek naar ontwikkelingen in de samenleving die raken aan kinderen met een beperking. Al deze kinderen geven aan dat ze in hun eigen buurt naar school willen, samen met hun broertjes, zusjes en leeftijdgenoten. Dat is wat we realiseren met het project ‘Samen naar School klas’ uit ons programma Samen Leren. Wil je meer informatie over Stichting het Gehandicapte Kind of Samen naar School?

Stichting het Gehandicapte Kind   Samen naar School

 


Rick
Co-founder