Culturele diversiteit: een meerwaarde voor de organisatie

Culturele diversiteit is een belangrijk onderdeel in het bedrijfsleven. Uit onderzoek is gebleken dat organisaties beter presteren wanneer zij mensen in dienst hebben met verschillende culturele achtergronden. Dit kan natuurlijk alleen als er goed wordt omgegaan met deze samenstelling. Waarom wordt culturele diversiteit steeds belangrijker? En hoe zorg je voor meer diversiteit op de werkvloer?

Diversiteit

Nederland is een multiculturele samenleving en een diverse werkvloer hoort daar natuurlijk bij. Diversiteit heeft betrekking op dingen waarin mensen van elkaar verschillen. Hierbij kan gedacht worden aan gender, culturele achtergrond, LHBTI en arbeidsvermogen. We spreken van culturele diversiteit als het gaat om het verschil tussen groepen mensen. Al deze verschillen hebben invloed op hoe mensen hun werk uitvoeren. Zo leidt diversiteit tot meer kennis, een groter bereik en betere resultaten.

Wil je als werkgever dat mensen zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen? Dan is het van belang om rekening te houden met de verschillen tussen mensen. Dit kun je als werkgever doen door bijvoorbeeld een diversiteitsbeleid op te nemen in het personeelshandboek, door multidisciplinair werken te bevorderen en diversiteit in vacatures te benoemen.

Ook de overheid wil meer diverse organisaties. Zo is er sinds juli 2020 een Barometer Culturele Diversiteit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft hiermee individuele organisaties met meer dan 250 medewerkers de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken om zo inzicht te krijgen in de diversiteit van hun personeelsbestand.

Diversiteit medewerkers

Voordelen van diversiteit

Diversiteit binnen organisaties brengen een hoop voordelen met zich mee. Wij hebben een aantal van deze voordelen hieronder weergegeven:

  • Meer creativiteit: Door te kijken vanuit diverse invalshoeken, zullen er meer creatieve oplossingen naar voren komen. Uit onderzoek is gebleken dat diverse groepen beter presteren in het zoeken naar oplossingen van een probleem.
  • Beter imago: Organisaties met een divers personeelsbestand hebben een positief effect op het aantrekken van talentvolle medewerkers. Het zorgt ervoor dat mensen betrokken zijn en graag deel uitmaken van een organisatie die hen waardeert. Ook wanneer organisaties iets terug doen voor de samenleving, kunnen zij over het algemeen een beter imago krijgen. Er zijn veel klanten die graag met dergelijke organisaties willen samenwerken.
  • Meer omzet: Meer creativiteit, een beter imago en een betrokken personeelsbestand hebben tot gevolg dat organisaties gemiddeld meer omzet genereren.

Culturele diversiteit binnen Convident

Convident zorgt op verschillende manieren voor culturele diversiteit. Convident is een sociale onderneming en draagt dan ook graag een stukje bij aan de wereld voor een betere en gezondere samenleving. Met de Convident Foundation wordt er elk jaar een project gesteund dat een maatschappelijk doel betreft. De Sustainable Development Goals (SDG’s) bestaan uit 17 werelddoelen, waarvan het Convident team er twee nastreeft: Kwaliteitsonderwijs en Partnerschap. Op basis van deze thema’s worden de projecten ieder jaar gekozen. Hierbij gaat het om zowel internationale, nationale als regionale projecten.

Naast de Foundation kent Convident ook een divers personeelsbestand met verschillende culturele achtergronden. Sinds 2021 is Hamada werkzaam bij Convident. Hamada woont in Egypte en voert vanuit daar zijn werkzaamheden uit. “In Egypte werken wij normaal gesproken van zondag tot en met donderdag en hebben wij dus weekend op vrijdag en zaterdag. Doordat ik dezelfde uren werk als mijn collega’s, betekent het dat ik ook op zaterdag en zondag weekend heb. Dat is dus anders dan in Egypte, maar daar ben ik inmiddels wel aan gewend geraakt. Waarin Nederland en Egypte ook met elkaar verschillen is de dat managers in Nederland anders werken. In Nederland zijn de managers gefocust op de strategische hoofdlijnen en voeren de medewerkers het werk uit.”

Binnen Convident wordt er zoveel mogelijk de ruimte gegeven om te leren van elkaars cultuur en elkaar daarin ook te respecteren. Zo vond er in de afgelopen weken de Ramadan plaats, waardoor Hamada minder beschikbaar was omdat hij overdag vaak een rustmoment had. Ook wordt er elke vrijdag gebeden, waardoor Hamada een klein uurtje afwezig is. Het team van Convident is erg betrokken en houdt hier dan ook rekening mee. “Ik voel mij echt onderdeel van het team en vind mijn collega’s erg leuk. Ik heb dan ook echt het gevoel dat ik gewoon vanuit het kantoor werkzaam ben, in plaats van op afstand. Mijn werk bij Convident vind ik erg leuk!”

Culturele Diversiteit

Stage

Naast Hamada zijn er op dit moment ook twee stagiaires die een andere culturele achtergrond hebben. Clara loopt stage bij het development team en komt uit Syrië. Inmiddels woont Clara vijf jaar in Nederland en kent daardoor de Nederlandse cultuur al goed. Toch zijn er een aantal verschillen tussen de Nederlandse en Syrische cultuur. Eén van deze verschillen is dat studenten in Syrië niet naast hun studie werken, terwijl dat in Nederland heel vanzelfsprekend is. Clara vindt de sfeer binnen Convident heel erg fijn. “Ik voel niet dat ik uit een ander land of cultuur kom. Dat is dan ook de reden dat ik blij ben met mijn stage bij Convident.”

Maria loopt stage bij de online marketingafdeling en is afkomstig uit Bulgarije. Maria is naar Nederland gekomen om hier haar studie te volgen. Tijdens haar stage heeft ze vooral gemerkt dat we in Nederland altijd alles plannen en weinig tijd vrijhouden voor spontane dingen. Eén van de dingen die ze dan ook geleerd heeft tijdens haar stage is om afspraken in te plannen. “Het team van Convident helpt je graag en respecteert dat je uit een andere cultuur komt. Ze willen dan ook altijd weten hoe het gaat en kijken we samen naar hoe dingen opgelost kunnen worden.”

 

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden om bij Convident te werken? Bekijk dan onze Werken bij Convident website! 


Timo
Online marketeer