Convident sluit zich aan bij MVO Nederland

Convident heeft zich onlangs aangesloten bij MVO Nederland, het bedrijvennetwerk van duurzame ondernemers. Samen met dit netwerk van partners werken we aan het maatschappelijk belang van ondernemen.

Als partner van MVO Nederland kan Convident ideeën en initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen blijven delen en inzetten. Door het innovatief tot stand brengen van projecten en samenwerkingen werken we aan de toekomst van de Nederlandse maatschappij.

Convident MVO

MVO Nederland

MVO Nederland is de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. Het is een netwerk van partners dat samen innoveert en implementeert om de nieuwe economie te bereiken. In deze nieuwe economie worden bedrijven niet enkel gedreven door financiële waarden, maar ook die waarden die een positieve impact hebben op mens en milieu. In 2004 is MVO Nederland opgericht door het Ministerie van Economische Zaken met als doel een inspiratiebron te zijn voor ondernemers die nog niet ver gevorderd zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Maatschappelijk ondernemen is voor Convident het ondernemen voor het behalen van een sociaal of duurzaam impactdoel. Bij Convident draait het om veel meer dan alleen een goed bedrijfsresultaat halen. Convident heeft een maatschappelijke missie waarmee we impact willen maken en andere bedrijven willen inspireren. Hoe?

  • We doneren een deel van onze winst aan een goed doel.
  • We activeren onze klanten, partners en relaties om ook te doneren.
  • Convident is beschikbaar als digitaal partner van het doel.

MVO Nederland logo

Een betere samenleving nastreven

Een betere samenleving ontstaat niet vanzelf, als organisatie gaan wij daarom een stap verder dan alleen onze online dienstverlening. Dit doen we door met menselijke en financiële middelen stichtingen of organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven. Samen met circa 2.000 aangesloten bedrijven werkt Convident aan MVO initiatieven. Wij zijn erg benieuwd naar de partners die voortvloeien uit deze nieuwe samenwerking. Ben je benieuwd wat Convident op MVO gebied voor jou kan betekenen? Neem dan contact op.