De Convident Raad van Advies

Voor de toekomstige ontwikkeling van Convident BV, is door de directie Rick Dreise en Rutger van de Griendt een Raad van Advies in het leven geroepen. De Raad van Advies (RvA) zijn onafhankelijke adviseurs die op zeer regelmatige basis sparren en adviezen geven aan de Convident directie. De RvA adviseert gevraagd en ongevraagd over strategische beleids- en organisatiethema’s die van belang zijn voor Convident.

Rick Dreise en Rutger van de Griendt

Raad van Advies (RVA) Convident BV

Samenstelling Raad van Advies

Rick Dreise: “De RvA van Convident bestaat uit maximaal 5 leden, die allen hun kennis en ervaring hebben binnen verschillende discplines. De leden worden benoemd door de directie en blijven minimaal een jaar lid van de RvA. Ieder jaar kan een lid worden herbenoemd, opnieuw voor een periode van 1 jaar tot maximaal 3 jaar. De leden van de RvA zijn onafhankelijk en worden benoemd op grond van hun kennis van en affiniteit met onze business. Zij zijn betrokken op de inhoud en zijn vooral op strategisch niveau thuis in bedrijfsvoering of ICT. Minstens één lid van de RvA moet banden hebben met de ICT wereld.”

Doelstelling Raad van Advies

Het belangrijkste doel met de Convident Raad van Advies is:

  • Waarborgen van ontwikkeling en kwaliteit; we willen graag gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring van deskundigen, opdat het beleid van Convident aansluit bij de wensen en mogelijkheden van stakeholders van Convident BV.
  • Versterking van organisatie, netwerk en activiteiten; we willen graag de maatschappelijk relevante ,visie en de missie van het bedrijf verder vertalen in activiteiten, waartoe een sterkere organisatie en netwerk nodig is. Hiertoe behoort onder meer het aanbrengen van organisatorische verbeteringen op basis van specifieke thema’s.
  • Transparantie en legitimatie; we tonen altijd aan dat we als bedrijf transparant opereren en activiteiten initiëren, en dat we een verbindende organisatie willen zijn voor onze relaties.

Voordelen Google Shopping

Bijeenkomsten Raad van Advies

Rick: “De RvA leden en de directie van Convident BV komen minstens 2 keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn vaak individueel tussen de Convident directie en een RvA lid en zijn besloten. Van onze onafhankelijke adviseurs verwachten we verder, dat ze op zeer regelmatige basis komen sparren en adviezen geven aan de Convident directie. Het spreekt voor zich dat Convident de locatie, het eten en drinken en de overige faciliteiten verzorgd. We proberen altijd minimaal één keer per jaar samen te komen met alle RvA leden.”

Inmiddels heeft Convident 3 RvA leden aan boord. Dat wil zeggen dat er nog 2 plekken beschikbaar zijn. We vullen deze posities graag in met een betrokken ondernemer, (strategisch) adviseur en/of vakspecialist. Denk jij een bijdrage te kunnen leveren aan de groei van onze organisatie? Lijkt het je leuk om geheel vrijblijvend periodiek het gesprek met de Convident directie aan te gaan? Neem dan contact met ons op!

Meer over Convident Kom in contact


Sander
Online marketeer