Convident foundation zet zich in voor Stichting Het Gehandicapte Kind

Het is alweer een tijdje terug dat wij een mooi bedrag mochten overhandigen aan Stichting Semmy. Daarom werd het hoog tijd om opzoek te gaan naar een nieuw goed doel. Deze zoektocht bracht ons bij Stichting Het Gehandicapte Kind – Samen naar School. Een organisatie die past bij de kernwaarde Samenwerking en Kennisoverdracht en daar onder Kwaliteitsonderwijs voor iedereen. Het doel van Stichting Het Gehandicapte Kind sluit hier volledig op aan, namelijk: “Een samenleving waarin elk kind vriendjes heeft en geen gehandicapt kind zich alleen hoeft te voelen. In Nederland gaan meer dan 10.000 kinderen met een handicap nooit naar school. En daar willen we verandering in brengen!”. Wij maken hier met onze Convident foundation graag onderdeel van uit.

Stichting Het gehandicapte kind – Samen naar School

De overkoepelende Stichting Het Gehandicapte Kind werd in 1951 al opgericht en ontwikkelt, subsidieert en stimuleert sindsdien allerlei initiatieven voor gehandicapte kinderen. Deze kinderen voelen zich door hun beperking vaak eenzaam omdat zij niet mee kunnen of mogen doen. Door samen te spelen, leren en sporten gaat de stichting de strijd tegen de eenzaamheid aan. De Convident foundation draagt graag haar steentje bij aan het project Samen naar School.

Alle kinderen moeten in hun eigen buurt naar school kunnen, ongeacht of zij een beperking hebben of niet. Inclusief onderwijs is dan ook waar Stichting het Gehandicapte Kind – Samen naar School zich sterk voor maakt. Het levert namelijk een positieve bijdrage aan de sociale ontwikkeling, sociale acceptatie en schoolprestaties van het kind. Zij zullen sneller vriendjes en vriendinnetjes maken dan op speciaal onderwijs. Bovendien is hun vriendenkring meer divers. Inclusief onderwijs draagt substantieel bij aan een basis voor een gelukkige toekomst van kinderen met een handicap. Maar hoe pak je dit aan? Stichting Het Gehandicapte Kind doet dit door Samen naar School Klassen op te richten. Dit zijn aangepaste klaslokalen voor kinderen met een handicap binnen een gewone buurtschool.

In hun eigen klas krijgen zij dan onderwijs op maat en zijn er aangepaste middelen, meubilair en spelmateriaal beschikbaar. Overigens krijgen zij hier de ondersteuning en zorg die zij nodig hebben. Verder kunnen de kinderen waar mogelijk gewoon meedoen met de andere leerlingen op de school tijdens de les, het kringgesprek, gym of de pauzes. Op die manier leren zij andere kinderen uit de buurt kennen en krijgen zij het gevoel erbij te horen.

Convident foundation draagt haar steentje bij

Wij helpen Stichting Het Gehandicapte kind graag door onze Convident foundation hiervoor in te zetten. Dit doen wij op de volgende wijze:

  • Een deel van onze winst wordt begin 2022 aan deze stichting gedoneerd.
  • Convident relaties starten een actie en doneren het resultaat daarvan via https://gehandicaptekind.nl/kom-in-actie/actie-met-je-bedrijf. In de omschrijving van de actie kan dan duidelijk de link naar (Expertisecentrum) Samen naar School worden gelegd, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat het geworven bedrag ook specifiek aan dit project ten goede komt.
  • We roepen onze klanten, partners en relaties op om met ons mee te doneren of een rechtstreekse donatie te doen aan de stichting: NL76 RABO 0334 4334 44 o.v.v. (Expertisecentrum) Samen naar School.
  • Convident stelt zichzelf vrijwillig beschikbaar als digitaal partner.

Op deze wijze helpen wij Stichting Het Gehandicapte Kind een wereld te creëren waarin kinderen met een handicap een gelijke kans op onderwijs krijgen. Maar dit kunnen wij natuurlijk niet alleen. Daarom doen wij beroep op onze klanten, partners en relaties om met ons mee te doneren. Natuurlijk zijn zij ook vrij om rechtstreeks aan de stichting te doneren.

Rechtstreeks doneren  Foundation donatie

* Doneren via de Convident foundation kan via ons IBAN rekeningnummer NL74INGB0006743777 op de contactpagina, t.n.v. Samen naar School. Wij zorgen ervoor dat jou donatie tezamen met alle andere donaties wordt overgedragen naar Stichting het Gehandicapte Kind en dat je bedrijfsnaam gepresenteerd wordt tijdens de uitreiking van het bedrag!


Rick
Co-founder