Convident en 100% Groningen gaan online samenwerken

Online samenwerken


Convident heeft de website van de politieke partij 100% Groningen in beheer en gaat deze samen met de partij door ontwikkelen.

“Wij gaan samen de 100% Groningen online communicatiemiddelen naar een hoger level tillen. De kracht van onze samenwerking met fractievoorzitter Marjet Woldhuis en 100% Groningen zit hem in de korte lijnen op lokaal niveau”, aldus Rick Dreise van Convident. “Via een gezamenlijk contact van ons, Roel Boer van financieel platform Nocks, zijn we met elkaar in contact gekomen. Er ontstond al snel een klik en beide relatief jonge organisaties bleken op geheel eigen wijze veel raakvlakken te hebben. We zetten niet alleen eenmalig een online platform, maar blijven 9 van de 10 keer samen met onze relatie doorontwikkelen. Dit sluit volledig aan bij de nieuwe stijl van communiceren door 100% Groningen”, aldus Rick.

 

Vertrouwen in de politiek terugwinnen
Marjet Woldhuis is initiator van 100% Groningen”. Wij zijn een progressieve partij die graag praktisch, faciliterend en persoonlijk te werk gaat. Het is geen grijze, stijve club met een ondoordringbare hiërarchie. Zowel in de benadering van bewoners als in de mentaliteit bij onze manier van politiek bedrijven staan wij in dienst van onze inwoners.  100% Groningen stelt zich als hoofddoel om het vertrouwen in onze democratie op een hoger peil te brengen. Onze online communicatiemiddelen spelen daarin een hele belangrijke rol”.

 

Geen vastgeroeste standpunten
100% Groningen wil zich niet laten kenmerken door van boven opgelegde of vastgeroeste standpunten maar juist door een open houding en transparant afwegingskader.  Als je kiest voor deze manier van werken heeft dat noodzakelijkerwijs consequenties voor je eigen organisatie, maar ook naar buiten toe, naar het publiek.

 

Opschudden en moderniseren
“Burgers worden steeds mondiger, zelfredzaam en creatiever in het vinden van hun eigen oplossingen. De huidige samenleving beweegt snel en mensen bevinden zich veelal online. Dat is één van de belangrijkste redenen om een samenwerking met Convident uit Groningen aan te gaan. Men heeft behoefte aan korte en bondige informatie en een mogelijkheid om meningen te ventileren over bepaalde onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. De participatiemaatschappij vraagt om een vorm van democratie die uitnodigt tot samenkomen, informatie inwinnen of meedoen. Het internet biedt die mogelijkheid. 100% Groningen wil met deze denk- en werkwijze een bijdrage leveren aan vernieuwing in de Groningse politiek en in Nederland. Het wordt hoog tijd om de politiek te moderniseren. Het opschudden van het systeem kan alleen de mens zelf doen, want hij heeft zelf het systeem gecreëerd”, aldus Marjet Woldhuis.

 

De ontwikkelingen bij 100% Groningen, ondersteund door Convident, zijn te volgen via www.100pgroningen.nl.