Online marketing begrippen

Wat zijn Web Services?

Vraag een gratis SEO consult aan

Hogere conversie; Meer telefoon of e-mails; Offerte aanvragen; Hogere omzet. De marketeers van Convident gaan graag de uitdaging aan!

Web services zorgen ervoor dat twee (computer)systemen met elkaar kunnen communiceren door het uitwisselen van informatie.

Wat zijn Web Services?

De communicatie tussen twee (computer)systemen gebeurt zonder enige menselijke tussenkomst. De verzender stuurt namelijk een prikkel en de ontvanger reageert hierop met een automatisch respons. Een voorbeeld hiervan is het automatisch ophalen van weervoorspellingen. Daarnaast implementeert het informatie volgens bepaalde regels van een web omgeving.

Het zijn dus communicatiemiddelen tussen een mogelijke klant en een website, webshop of webapplicatie. Daarnaast bieden web services ook een oplossing voor communicatieproblemen die mogelijk verschijnen tussen systemen. Dit is de reden dat ze vaak ingeschakeld worden wanneer er tussen twee systemen gecommuniceerd moet worden via een online omgeving. Mensen zien web services vaak als een Application Programming Interface (API) koppeling op afstand. Door de gelijkenissen verwarren mensen deze twee begrippen vaak met elkaar.

Er zijn ook nog enkele componenten binnen web services die vaak gebruikt worden. Het gaat hierbij om de volgende componenten:

 • XML of XML-RPC dienen om informatie uit te wisselen tussen verschillende systemen op een netwerk.
 • UDDI is een standaard die zich baseert op XML en dient voor het brengen van details, publiceren en het ontdekken van web services. Het is eigenlijk een internetregister die bedrijven wereldwijd gebruiken.
 • WSDL dient om de beschikbaarheid van een dienst te beschrijven.
 • SOAP dient om berichten door te geven. Door XML te gebruiken, kan er zo gecommuniceerd worden tussen systemen.
 • REST, ook bekend als de term RESTfull services. Dit biedt communicatie en connectiviteit tussen systemen en het internet en is gebaseerd op taken voor API koppelingen.

Wat is belangrijk bij Web Services?

Communicatie gaat bij een web service van een klant naar een server, maar de communicatie is eigenlijk tussen twee machines. Web services bestaan uit een database en business logica om zo informatie uit te wisselen. De business logica is een belangrijk aspect omdat het ervoor zorgt dat wanneer jij iets verandert in de database, dit op de juiste manier gebeurd. De business logica controleert hierdoor eigenlijk alles wat jij in de database invult. Op deze manier krijgen klanten de juiste informatie met jouw web service.

Daarnaast moet deze communicatie ook in de juiste taal plaatsvinden. Daarom zijn de meeste systemen geschreven in een programmeertaal, namelijk Web Service Description Language (WSDL). WSDL slaat alle verkregen gegevens van alle uitgaande informatie op en zorgt er dan weer voor dat deze gestructureerd wordt. Op deze manier is het voor de klant mogelijk om alle gegevens te begrijpen. Deze structuren worden op zijn beurt dan weer opgeslagen door Extensible Markup Language (XML). XML zorgt ervoor dat alle verkregen gegevens in een platte tekst worden weergegeven, waardoor zowel mens als machine dit kunnen lezen.

Welke verschillende soorten Web Services zijn er?

Over het algemeen zijn er twee soorten die we tegenwoordig gebruiken. De eerste daarvan is Web Services Description Language – Simple Object Access Protocol, oftewel WSDL-SOAP. Dit is enerzijds een programmeertaal die we eerder ook al besproken, genaamd WSDL, en anderzijds bestaat het uit een protocol met regels en afspraken die ervoor zorgen dat apparaten met elkaar kunnen communiceren. Dit protocol noemen we Simple Object Access Protocol, oftewel SOAP. De tweede is RESTfull service. HTTP methodes zoals GET, POST, PUT en DELETE zijn de methodes die vooral gebruikt worden bij een RESTfull service.

Binnen de verschillende soorten heb je ook nog specifieke servicetalen die we over het algemeen minder vaak gebruiken. Hierbij heb je XML-RPC (Extensive Markup Language – Remote Procedure Call) dat dient om informatie uit te wisselen tussen verschillende systemen op een netwerk. Daarnaast is er HTTP-RPC (Hyper Tekst Transfer Protocol – Remote Procedure Call). Dit ondersteunt andere formaten die in-  en uitgevoerd worden.

Wat zijn de voordelen?

Web services kennen een aantal voordelen. We benoemen deze voordelen hieronder:

 • Ze zijn ideaal tijdens situaties waar het van groot belang is dat er snel een reactie komt. Een klant wil bijvoorbeeld niet te lang wachten om te kunnen zien of een product wel of niet op voorraad is.
 • Een heleboel van de grote online spelers maken hier ook gebruik van. Denk bijvoorbeeld aan het ERP systeem SAP.
 • Op het gebied van ontwikkeling is het redelijk eenvoudig te creëren en is het ook gebruiksvriendelijk.
 • De meeste online systemen gebruiken dit om gemakkelijk informatie uit te wisselen.
 • Verscheidene applicatie leveranciers gebruiken tegenwoordig vaak een cloud opslagmethode, waardoor het uitwisselen van informatie meestal via web services gaat.

 

Wat zijn de nadelen?

Naast alle voordelen kennen web services natuurlijk ook nadelen, namelijk:

 • Wanneer een klant gebruik maakt van een web service, dan is het belangrijk dat deze een goede wifi-verbinding heeft. Indien dit niet zo is en er een storing optreedt, dan kun je geen gegevens uitwisselen.
 • Ze zijn niet ontwikkeld met het doel om grote bestanden te kunnen verwerken. Daardoor is het onmogelijk om bijvoorbeeld een grote brochure te sturen.

 

Wat zijn RESTfull Web Services?

REST is een afkorting voor Representational State Transfer en het wordt gezien als een architecturale stijl binnen de IT-wereld. Dat betekent dat elke unieke URL een afzonderlijk object vertegenwoordigd. Een REST web service gebruikt HTTP en ondersteunt of herbruikt verschillende HTTP methoden, waaronder: GET, POST, PUT of DELETE. Ook RESTfull heeft enkele voor- en nadelen. De voordelen van RESTfull zijn dat het allereerst een lichte web service is in vergelijking met andere web services. Daarnaast is het gemakkelijk leesbaar voor mensen en is het gemakkelijk te ontwikkelen. Nadelen van RESTfull zijn dat het point-to-point communicatie gebruikt en het een heeft een gebrek aan standaarden.

Wat zijn SOAP Web Services?

Met dit web service protocol worden de gestructureerde gegevens gemakkelijk uitgewisseld met behulp van XML (Extensive Markup Language). SOAP gebruikt daarnaast ook Web Service Description Language (WSDL) om de beschrijving te verspreiden over hoe een web service eruit moet zien. Zo beschrijft het hoe de SOAP verzoeken door de klant eruit moeten laten zien en hoe de reacties van de server eruit moeten zien. Daarnaast hebben SOAP-web services standaarden voor beveiliging en adressering.

Ook hierbij gelden weer enkele voor- en nadelen. De voordelen van SOAP web services zijn dat ze gemakkelijker te consumeren zijn, er meer standaarden gebruikt worden en ze zorgen ervoor dat computergebruik gedistribueerd worden. Nadelen zijn dat ze een moeilijke set-up hebben, het moeilijk te coderen is en tot slot het ook moeilijker te ontwikkelen is.

API koppelingen en Web Services?

Mensen halen vaak API koppelingen en web services door elkaar. Dit is niet zo vreemd, aangezien ze beiden wel een duidelijke en gemeenschappelijke basis hebben. De meeste web services bieden dan ook een API koppeling die gebruikt wordt om gegevens op te halen. Alhoewel alle web services API’s kunnen zijn, zijn niet alle API’s ook web services. Ze kennen dan ook een aantal verschillen en overeenkomsten. We lichten hieronder een aantal van deze verschillen toe:

 • API koppelingen kunnen gehost worden binnen een app of Internet Information Service (IIS), terwijl je een web service alleen binnen een IIS kan hosten.
 • Web services zijn geen open source en gebruik je juist om software zoals JavaScript Object Notation (JSON) of XML te begrijpen. API koppelingen zijn daarentegen wel een open source en gebruik je enkel voor XML.
 • API koppelingen zijn daarnaast ook een koppeling met een lichte impact, waardoor het bijvoorbeeld ook perfect werkt op smartphones. Web services hebben een veel zwaardere architectuur, doordat zij gebruik moeten maken van SOAP (Simple Object Access Protocol) om netwerkgegevens te verzenden en te ontvangen
 • Daarnaast kunnen API koppelingen elke vorm van communicatie gebruiken, terwijl web services enkel gebruik kunnen maken van SOAP (Simple Object Access Protocol), REST (Representational State Transfer) en XML-RPC (Extensible Markup Language – Remote Procedure Call).
 • Het laatste verschil is dat web services enkel HTTP ondersteunen, terwijl API koppelingen ook URL, aanvraag-/antwoordheaders, inhoudsindelingen, etc. ondersteunen

Welke overeenkomsten kennen API koppelingen en web services?

 • Beide zijn toegankelijk via HTTP/HTTPS om communicatie tussen serviceproviders en klanten mogelijk te maken.
 • Ze roepen beiden ook een functie op: beiden verwerken ze gegevens en ontvangen ze een reactie daarop.

 

 

Projecten / Cases

Deze projecten hebben we in samenwerking met onze opdrachtgevers recent mogen ontwikkelen

Stadsbeweging

Stadsbeweging
Website
Stadsbeweging

Schuldhulp.tv

Schuldhulp.tv
Website
Schuldhulp.tv

Al onze begrippen

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

J

Hier zijn nog geen begrippen aan toegevoegd

Q

Hier zijn nog geen begrippen aan toegevoegd

X

Hier zijn nog geen begrippen aan toegevoegd

Y

Hier zijn nog geen begrippen aan toegevoegd

Z

Hier zijn nog geen begrippen aan toegevoegd